Perennial
Ligularia dentata 'Othello'
Perennial
Ligularia stenocephala 'Lanternchen' PP14,621